Sme Vašim partnerom v oblasti
likvidácie nebezpečného odpadu.

EKO SERVICE

ZHODNOTENIE / ZNEŠKODNENIE

Nebezpečný odpad

Ponúkame službu likvidácie nebezpečného
odpadu formou termického spracovania.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Hľadáme riešenia

Poskytujeme poradenstvo v oblasti likvidácie nebezpečného odpadu termickým spracovaním a našou snahou je nájsť pre klienta optimálne ekonomické riešenie zohľadňujúce čo najnižší negatívny dopad na životné prostredie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia

Záleží nám na prostredí, v ktorom
vyrastajú naše deti.

O NÁS

EKO SERVICE

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti termického spracovania nebezpečného odpadu a od roku 2009 ponúkame exkluzívne spaľovacie kapacity stredoeurópskeho lídra pre pôvodcov odpadu, zberateľské spoločnosti a zariadenia pre recykláciu odpadu. Týka sa to zneškodňovania (D10) ako aj termického zhodnocovania (R1) nebezpečného odpadu.
Veľkou environmentálnou devízou nášho riešenia likvidácie odpadov je termické spracovanie len toho percenta odpadov, ktoré už nie je recyklovateľné. Pritom nám záleží na tom, aby sme mohli viesť nášho klienta k minimalizovaniu podielu uhlíkovej stopy.
Ponúkame našim klientom súčinnosť pri vybavovaní povolenia na cezhraničný prevoz  odpadu v zmysle Bazilejského dohovoru a zabezpečujeme na strane spaľovne vyhotovenie notifikačnej zmluvy a dodanie povolení potrebných pre podanie žiadosti na príslušné povoľovacie orgány.

PREČO PRÁVE MY ?

Skúsenosti
Máme bohaté dlhoročné skúsenosti v rámci likvidácie väčšiny nebezpečných odpadov. Každý problém riešime s klientom individuálne a ponúkame najefektívnejšie riešenia.
Kapacita/Dostupnosť
Spaľovňa, ktorá sa nachádza iba 60 km od hraníc SK/AT disponuje najväčšou spaľovacou kapacitou v rámci strednej Európy.
Ekológia
V rámci likvidácie odpadov sú dodržané všetky predpisy a normy a pravidelne je vykonávaná kontrola vody, pôdy a ovzdušia. Emisné hodnoty spaľovne sú o 90% nižšie ako maximálne povolené hodnoty.
Široká ponuka
Ponúkame zhodnotenie (R1)/zneškodnenie (D10) množstva druhov nebezpečných odpadov s výnimkou rádioaktívnych, výbušných odpadov a častí tiel, ku ktorým sa vzťahuje zákon o pohrebníctve a pochovávaní.
Bezpečnosť
Zhodnotenie (R1)/zneškodnenie (D10) odpadu u nášho partnera je certifikované a podlieha všetkým bezpečnostným kritériam.
Presnosť
Prostredníctvom interného laboratória, v ktorom sa pre vlastné potreby bezodkladne vyhotoví analýza odpadu, nám je umožnené poskytnúť zákazníkovi cenu na mieru.

,,Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.”

George Bernard Shaw

VÝHODY ENERGETICKÉHO SPRACOVANIA ODPADOV

  • Vyprodukované teplo sa využíva na vykurovanie priemyselných objektov a domácností
  • Určitú časť elektrickej energie využíva ZEVO pre vlastnú spotrebu a zvyšok putuje do rozvodnej siete
  • ZEVO na svoje fungovanie nevyužíva fosilné palivá, ktorých ťažba a následné spaľovanie oveľa viac zaťažuje životné prostredie
  • Odpad putujúci do ZEVO nekončí na skládkach, ktoré životné prostredie znečisťujú skleníkovými plynmi
  • ZEVO nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie - dodržiavanie emisných limitov
  • Energeticky využíva odpad, ktorý už nie je možné recyklovať a skončil by na skládkach

Kontaktujte nás